تبلیغات نمای جنوبی

برای تبلیغات نمای جنوبی مجتمع دریا به این قسمت مراجعه کنید، جایگاه های این نما که به خیابان اصلی درگهان مشرف است ، بهترین و ارزشمند ترین فضاهای تبلیغاتی شهر درگهان به شمار می روند،  ابعاد هر موقعیت در نمای جنوبی و تعرفه اجاره سالانه هر پلاک تبلیغاتی جداگانه درج شده است

در حال نمایش 2 نتیجه