پیج از اطلاعات

یکی از امکانات تبلیغاتی مهیا شده در مجتمع تجاری دریا، درگهان اعلان پیام های تبلیغاتی با استفاده از سیستم پیجینگ  اطلاعات مجتمع به انجام می رسد.

حداکثر کلمات پیج از اطلاعات یا اعلان 50 اعلان با حداقل اعلان 2 مرحله در روز می باشد.

در صورت تمایل با پرداخت هزینه بیشتر نیز میتوانید از گوینده های حرفه ای برای پیام های صوتی استفاده کنید.

 

در حال نمایش 4 نتیجه