هر پیشنهاد، انتقاد و یا هر نظری دارید لطفا با ما در میان بگذارید، نظرات ارزنده شما بی شک برای مجتمع تجاری دریا حائز اهمیت است.

برای این منظور لطفا اپلیکیشن بازار دریا را از اندروید مارکت مایکت دانلود و پس از عضویت از منوی پیشنهادات و انتقادات ، نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

شما می توانید از وب اپلیکیشن مجتمع دریا نیز اضافه کنید

 

پیشنهاد به مجتمع تجاری دریا
پیشنهاد به بازار دریا درگهان
انتقاد از مجتمع دریا
انتقاد از بازار دریا
این فروشگاه در مجتمع تجاری دریا است؟
این فروشگاه در مجتمع بازار دریا است؟
این فروشگاه در مجتمع بازار دریا درگهان است؟
این مغازه در مجتمع تجاری دریا است؟
این مغازه در مجتمع بازار دریا است؟
این مغازه در مجتمع بازار دریا درگهان است؟
آشنایی با فروشگاه های مجتمع دریا
آشنایی با مغازه های مجتمع دریا
آشنایی با فروشگاه های بازار دریا
آشنایی با مغازه های بازار دریا
آشنایی با اصناف مجتمع دریا
آشنایی با اصناف بازار دریا
آشنایی با اصناف مجتمع دریا
معرفی فروشگاه در اپلیکیشن مجتمع تجاری دریا
معرفی فروشگاه در اپلیکیشن بازار دریا
معرفی مغازه در اپلیکیشن بازار دریا
معرفی مغازه در اپلیکیشن مجتمع دریا
معرفی مغازه در اپلیکیشن مجتمع تجاری دریا
معرفی مغازه در اپلیکیشن مجتمع تجاری دریا درگهان
[FormAfzar secretCode="vgXjLMU9Ke" formid="3"]