تابلو تبلیغاتی

یکی از ابزارهای تبلیغات محیطی ، تابلو تبلیغاتی است. این تابلو ها عموما به صورت مستطیلی بوده و  برای انتقال مفهوم در محیط های شهری و عمومی شامل تصویر و نوشته است .

در مجتمع تجاری دریا ، در فضای بیرونی و داحلی مجتمع جایگاه ها و موقعیت های متعددی در نظر گرفته شده است

در حال نمایش یک نتیجه